Монголтай хамт


Монгол Улсад айлчилж, Хятад-Монгол-Оросын ложистикийн жишээч парк байгуулах төсөлд хамтран ажиллах талаар Монголын төмөр зам ТӨХК-тай тохиролцсон

Монгол Улсад айлчилж, Хятад-Монгол-Оросын ложистикийн жишээч парк байгуулах төсөлд хамтран ажиллах талаар Монголын төмөр зам ТӨХК-тай тохиролцсон

Монгол Улсын ЗТХЯ-ны сайд Жиньжоу боомтод айлчилсан бөгөөд энэхүү айчлалаар талууд Хятад-Монгол-Орос гурван улсыг хамарсан хил дамнасан шинэ коридор байгуулах

Монгол Улсын ЗТХЯ-ны сайд Жиньжоу боомтод айлчилсан бөгөөд энэхүү айчлалаар талууд Хятад-Монгол-Орос гурван улсыг хамарсан хил дамнасан шинэ коридор байгуулах

Зүүн бүсийн төмөр зам болон Зүүн хойдын хуурай ба далайн тээврийн шинэ коридорын бүтээн байгуулалтыг дэмжин ажиллаж Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны урилгаар Монгол Улсын Зүүн бүсийн босоо чиглэлийн төмөр замын танилцуулгад оролцсон.

Зүүн бүсийн төмөр зам болон Зүүн хойдын хуурай ба далайн тээврийн шинэ коридорын бүтээн байгуулалтыг дэмжин ажиллаж Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны урилгаар Монгол Улсын Зүүн бүсийн босоо чиглэлийн төмөр замын танилцуулгад оролцсон.

Хятад-Монгол-Оросын бүс нутгийн чанартай худалдаа эдийн засгийн форум зохион байгуулсан бөгөөд уг форумаар гадаадын 40 гаруй

Хятад-Монгол-Оросын бүс нутгийн чанартай худалдаа эдийн засгийн форум зохион байгуулсан бөгөөд уг форумаар гадаадын 40 гаруй

ОХУ-ын Экспортын төвтэй хамтран Хятад-Монгол-Оросын цахим худалдаа, лайв худалдааны төвийн үйл ажиллагааг нээсэн.

ОХУ-ын Экспортын төвтэй хамтран Хятад-Монгол-Оросын цахим худалдаа, лайв худалдааны төвийн үйл ажиллагааг нээсэн.

Хамтран ажиллагчид болох Монголын төмөр зам ТӨХК

Хамтран ажиллагчид болох Монголын төмөр зам ТӨХК

< 1 >