Ерөнхий ачаа тээвэрлэлт


Чиг үүрэг:

Үр тариа, эрдэс нунтаг, нүүрс, глинозем болон бусад бөөнөөр ачаа хадгалах, ачих, буулгах; Том хэмжээний бордооны хөлөг онгоцыг буулгах, дүүргэх, түгээн тээвэрлэх; Ган, цемент, мод, чулуу, өнгөт метал болон бусад төрлийн ерөнхий барааг хадгалах, ачих, буулгах. Хамгийн ихдээ 100 мянган тонн хүртэлх ерөнхий задгай ачаа барааны онгоцыг ачих, буулгах чадалтай.

 

3000 тонн ерөнхий ачааны зогсоол (107): 1 ширхэг, жилд 150 мянган тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

20 мянган тонн ерөнхий задгай барааны зогсоол (201): 1 ширхэг, жилд 1.6 сая тонн дамжуулан нэвтрүүэлх хүчин чадалтай.

50 мянган тонн ерөнхий задгай барааны зогсоол (202): 1 ширхэг, жилд 2.6 сая тонн дамжуулан нэвтрүүэлх хүчин чадалтай. 

70 мянган тонн ерөнхий задгай барааны зогсоол (203,204): 2 ширхэг, жилд 7 сая тонн дамжуулан нэвтрүүэлх хүчин чадалтай.

100 мянган тонн ерөнхий задгай барааны зогсоол (205, 206, 304, 305, 306): 5 ширхэг, жилд 36 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

Үүнээс гадна 403,404,405 SPIC-ны мэргэжлийн нүүрсний зогсоолыг барьж дуусгасан бөгөөд жилийн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадал нь 35 сая тонн юм.

Ажлын онгоцны зогсоол: 1 ширхэг, 6 чирүүл онгоцыг нэгэн зэрэг зогсоох чадвартай.

Ерөнхий ачаа тээвэрлэлт