Боомтын үйл ажиллагаа


Jinzhou Port Co., Ltd нь Хятад дахь анхы засгийн газар, аж ахуйн нэгжүүдийг тусдаа хуваасан хувьцаат компанийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг, Шанхайн хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй AB-ийн хоёр хувьцаатай боомт компани юм.

Боомтын үйл ажиллагаа

 

Боомтын үйл ажиллагаа