Туслах бизнес


Туслах бизнес

 

Жинь Гүө Төү (Далянь) Хөгжлийн ХХК -г үндсэн байгууллага болгож, даатгал, төлбөр, үнэт цаас, итгэлцэл, түрээсийн санхүүжилт, худалдаа, ложистик болон бусад хэрэгслийг хамарсан үндсэн бус салбарын үйл ажиллагааны системийг бий болгож, боомтын төвүүд болон ложистикийн төвүүдийг хамарсан үйлчилгээний цогц чадварыг бий болгож, зах зээлийг цогцоор нь олж авах, хамтаар үйлдвэрлэж, хамтаар хуваалцах шинэ экологийг бий болгож, нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрэн удирдах үндэс суурийг тавина.

 

 

Туслах бизнес|Шанхай Жюньань Тэнгисийн Тээвэрлэлт ХХК/-ийн танилцуулга

Шанхай Жюньань Тэнгисийн Тээвэрлэлт ХХК нь 2018 оны 5-р сарын 16-нд байгуулагдсан бөгөөд 100 сая юанийн хөрөнгөтэй бөгөөд дотоодын худалдааны контейнер далайн тээврийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дотоодын шинэ тээврийн компани юм. 
Жюньань Тэнгисийн Тээвэрлэлт ХХК нь одоогоор 23 мянган тонн болон 57 мянган тонн контейнер хөлөг онгоцны хөрөнгө оруулалт тус тус хийж, Жиньжөү-Хүмэнь-Чуаньжөү-Йинкөү маршрутыг нээлээ. Хоёр хөлөг онгоц долоо хоног бүр аялалаа эсрэг чиглэлд хийдэг бөгөөд ээлж бүр нь оновчтой, аялал нь маш хурдан, зээх зээл дээ маш сайн үнэлгээ хүртсэн юм.  Зүүн Хятадаас Өмнөд Хятад, Жинжөү, Йингкөү, Зүүн Хятад руу чиглэлийн маршрутыг тус тус нэвтрүүлхээр төлөвлөж байна.

 

 

 

 

Туслах бизнес|Шанхай Вүтун Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн ХХК-ийн танилцуулга.

Шанхай Вүтун Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн ХХК нь Жинь Гүө Төү (Далянь) Хөгжлийн ХХК-ийн холдинг охин компани бөгөөд хөдөө аж ахуй, хөдөө орон нутаг, фермерийн аж ахуйд үйлчлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийг дэмжих, нэг, хоёр, гурван салбарыг нэгтгэсэн хөдөө аж ахуйн салбарын экосистемийг бий болгох зорилготой юм. Мэдээллийн технологи, интернетийн зүйл технологид тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн материал, хөдөө аж ахуйн машин механизм, хөдөө аж ахуйн технологи, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний агуулах ба ложистик, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдаа, санхүүгийн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг гүн боловсруулах үйлдвэр зэрэг олон талуудын давуу талыг нэгтгэн “Хамтаар үйлдвэрлэж, хамтаар хуваалцаж, хамтаар ялалтад хүрэх” хөдөө аж ахуйн салбарыг бий болгоно.
“Экосистемын бүх салбарын гинжин хэлхээний хамгийн сайн өртөг, бүх салбарын гинжин хэлхээний хамгийн өндөр үр ашиг, түншийн баталгаатай зээл, бүтээгдэхүүний чанарыг бүхэлд нь хянах боломжтой” гэдэг нь Шанхай Вүтун Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн ХХК-ийн эрэл хүсэл юм.