Газрын тос, химийн бодисын тээвэрлэлт


5000 тонн газрын тос, химийн бодисын зогсоол (501): 1 ширхэг, жилд 600 мянган тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

10 мянган тонн газрын тос, химийн бодисын зогсоол (105): 1 ширхэг, жилд 1 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

20 мянган тонн газрын тосны зогсоол (103,104): 2 ширхэг,  жилд 1.6 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

30 мянган тонн газрын тос, химийн бодисын зогсоол (102,106): 2 ширхэг, жилд 4.15 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

120 мянган тонн газрын тосны зогсоол (101): 1 шиххэг, жилд 4.15 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

50 мянган тонн газрын тос, химийн бодисын зогсоол (502): 1 ширхэг, жилд 2 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай.

300 мянган тонн газрын тосны зогоол (301): 1 ширхэг, жилд 12.5 сая тонн дамжуулан нэвтрүүлэх хүчин чадалтай, урт хугацааны хүчин чадал нь жилл 16.5 сая тонн дамжуулхаар төлөвлөгдсөн.

 

Газрын тос, химийн бодисын тээвэрлэлт

Боомтын функциональ бүсчлэл дээр суурилсан зах зээлийн үнэн зөв байр суурийг үндэслэн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудын зардлыг хянах арга хэрэгсэл болгон ашиглаж, нөөцийг бэхжүүлэх, хангамжийн бүтцийг оновчтой болгох, нэг тонны ашгийг хамгийн их байлгахыг хичээдэг.

 

Газрын тос, химийн бодисын тээвэрлэлт

 

Чиг үүрэг:

Суэцкий маягийн түүхий нефтийн танк, LR төрлийн гадаад худалдааны бүтээгдэхүүний танкуудын орох, гарах үйл ажиллагааны хэрэгцээг хангах зорилгоор түүхий нефт, цэвэршүүлсэн тос, химийн бүтээгдэхүүнийг хадгалж, ачиж, буулгадаг.
Үүнээс гадна 302, 303 газрын тос, химийн бодисын зогсоолын барилгын ажил эхэлсэн; 301 нь одоогоор шинэчлэгдэж байгаа бөгөөд засварын ажил дууссаны дараа зогсоолын түвшинг 250 мянган тонноос 300 мянган тоннд хүртэл сайжруулж, хүчин чадал нь жилд 12.5 сая тонн, урт хугацааны хүчн чадал нь 16.5 сая тонн/жил болно; 301-ны ар дахь 300 мянган тонн газрын тосны зогсоол 315 ны төслийн урьдчилсан албан ёсны ажил хийгдэж байна.